Transgeniczny wymiar turystuki

Prezentacja Projektu

     Projekt pn. „Transgraniczny Wymiar Turystyki”  to przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie przez Towarzystwo Amicus w Białymstoku, będące Liderem Projektu, a także Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną,  Druskininkai Tourism and Business Information Centre (Druskienniki, Litwa) oraz Центр Профессиональной подготовки w Kaliningradzie (Kaliningrad, Obwód Kaliningradzki).

     Korzystając z okazji, jaką tworzy Program Współpracy Transgranicznej ENPI Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013, podjęliśmy inicjatywę realizacji projektu, mającego na celu rozwój współpracy pomiędzy jednostkami informacji turystycznej w wymiarze transagranicznym, na pograniczu Litwa – Polska – Rosja. 

     Realizacja projektu obejmie 20 miesięcy, w okresie od 1 maja 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

     Całkowity budżet projektu wynosi 233 514, 70 Euro, z czego 210 163,23 Euro (czyli 90% kwoty całkowitej) to dofinansowanie otrzymane w ramach grantu Programu Współpracy Transgranicznej ENPI Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013.

     Pomyślne wdrażanie projektu pozwoli nam przede wszystkim rozwinąć oraz wzmocnić współpracę Centrów i Punktów Informacji Turystycznej  na pograniczu Polski, Litwy i Rosji, przyczyniając się tym samym do usprawnienia systemu  wymiany informacji pomiędzy nimi, a także wesprzeć rozwój pracowników tych jednostek  poprzez wyjazdy studyjne, warsztaty oraz wymianę doświadczeń. Ponadto, wzrost kompetencji oraz nabycie nowych umiejętności przez te osoby, sprzyja podniesieniu poziomu profesjonalizmu oraz przekazywania pełnych i rzetelnych informacji dotyczących walorów turystycznych obszaru pogranicza. Tym samym projekt stanowi odpowiedź na potrzeby mieszkańców i turystów zainteresowanych odkrywaniem przyrody oraz dziedzictwa kulturowego terenu objętego Programem, a także poprawi jakość życia społeczności zamieszkującej teren pogranicza litewsko – polsko – rosyjskiego.

     W harmonogramie działań przygotowaliśmy m.in. warsztaty adresowane do pracowników punktów informacji turystycznej, wizyty studyjne, targi turystyczne, a także publikację – praktyczny przewodnik turystyczny w czterech wersjach językowych.