Transgeniczny wymiar turystuki

SPOTKANIE ROBOCZE PARTNERÓW PROJEKTU „TRANSGRANICZNY WYMIAR TURYSTYKI”, KALININGRAD 19 – 20.12.2013

W dniach 19 – 20.12.2013 w Kaliningradzie odbyło się spotkanie robocze partnerów, które miało na celu włączenie nowego podmiotu rosyjskiego do projektu „Transgraniczny Wymiar Turystyki”. Cel został osiągnięty w wyniku podpisania deklaracji partnerskiej uczestników projektu, omówienia odpowiedzialności poszczególnych organizacji, omówienia kwestii finansowych, oraz zaplanowania realnego harmonogramu działań.W spotkaniu...

Czytaj więcej...

Warsztaty 8-11 X 2013 r.

W dniach 8-11 X 2013 r. w Hotelu Podlasie odbyły się czterodniowe warsztaty w ramach projektu „Transgraniczny Wymiar Turystyki”. Projekt przeznaczony jest do pracowników Punktów i Centrów Informacji Turystycznej z państw wzdłuż północej granicy województwa podlaskiego. Wszystkie działania zostały współfinansowane ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 –...

Czytaj więcej...

Wizyta studyjna 26-27 IX 2013 r.

W dniach 26 – 27 września 2013 roku odbyła się pierwsza wizyta studyjna w ramach projektu „Transgraniczny Wymiar Turystyki” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska Rosja 2007 - 2013. W wydarzeniu wzięło udział 9 dziennikarzy, po 3 z Litwy, Polski i Obwodu Kaliningradzkiego – państw wchodzących w skład utworzonego partnerstwa transgranicznego. Wszystkie działania odbyły się na...

Czytaj więcej...

Spotkanie robocze partnerów projektu "Transgraniczny Wymiar Turystyki"

W dniu 18.06.2013 roku w Białymstoku odbyło się spotkanie parterów projektu „Transgraniczny Wymiar Turystyki” (numer umowy o dofinansowanie ILPR.02.01.00-20-056/10-00). W spotkaniu wzięła udział kadra projektu reprezentująca partnerów projektu, tj: Towarzystwo Amicus z Białegostoku, Vieśoji istaiga Druskininkq turizmo ir verslo informacijos centras z Druskiennik oraz Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku. Na spotkaniu zostały...

Czytaj więcej...