Transgeniczny wymiar turystuki

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 11.12.2014

W dniu 11.12.2014 roku w auli Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Transgraniczny Wymiar Turystyki” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013.

W konferencji uczestniczyło ponad 80 osób, włącznie z przedstawicielami trzeciego sektora oraz samorządu terytorialnego Litwy, Polski i Rosji. Konferencja miała na celu ocenę projektu oraz zadbania o możliwości realizacji kolejnych międzynarodowych projektów. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały konferencyjne takie jak notesy, długopisy, koszulki z logo projektowym. 

Na konferencji wykładali prelegenci z Litwy, Rosji, Polski oraz Kazachstanu. Tak że jako prelegent na konferencji występował pracownik projektu od strony litewskiej - Anna Catsiun, która mówiła o współpracy transgranicznej w sektorze turystycznym.

Przedstawiamy niektóre tematy wystąpień:

- organizacja międzynarodowych obozów zdrowotnych dla dzieci we współprace transgranicznej

- potrzeby szkoleniowe w sektorze turystycznym na Litwie

- potrzeby szkoleniowe w sektorze turystycznym w Polsce

- realizacja programów szkoleniowych dla ratowników Obwodu Kaliningradzkiego

- współczesna edukacja wobec wyzwań współczesności i „odmienności”