Transgeniczny wymiar turystuki

WARSZTATY W ROSJI 10 – 13.12.2014

W dniach 10-13.12.2014 r. w hotelu „Tourist” odbyły się czterodniowe warsztaty w ramach projektu „Transgraniczny Wymiar Turystyki”. Projekt przeznaczony jest do pracowników Punktów i Centrów Informacji Turystycznej z państw wzdłuż północnej granicy województwa podlaskiego. Wszystkie działania zostały współfinansowane ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013.

W wydarzeniu uczestniczyło 21 pracowników z Punktów Informacji Turystycznej obwodu Kaliningradzkiego Rosji. Celem warsztatów było przygotowywanie personelu do obsługi rosnącego ruchu turystycznego na pograniczu polsko-litewskiego-rosyjski, a także w celu zapewnienia pracownikom umiejętności niezbędne do profesjonalnego wsparcia dla międzynarodowych klientów. Należy dodać, że ważnym tematem warsztatów było zwrócenie uwagi na promocje obszaru przygranicznego jako wspólnego produktu turystycznego.

Każdy dzień warsztatów był poświęcony innej tematyce:

W pierwszym uczestnicy zapoznali się z aktywnym social-networking’iem jako skutecznym  narzędziem promocji turystyki. Dodatkowo dowiedzieli się o perspektywach rozwoju ruchu rowerowego transgranicznej turystyki rowerowej pomiędzy Obwodem Kaliningradzkim a Polską.

W dniu drugim były poruszane tematy:

  1. obozy dziecięce w obszarze przygranicznym: cechy o perspektywy rozwoju
  2. zarządzanie i administrowanie turystyki transgranicznej na przykładzie Obwodu Kaliningradzkiego
  3. wymogi bezpieczeństwa podczas trans granicznych wycieczek – obsługa klienta

Trzeci dzień warsztatu był poświęcony tematykom:

  1. gospodarka turystyki trans granicznej – popyt i sprzedaż
  2. rozwój couchsurfingu w Obwodzie Kaliningradzkim – nowy wymiar do aktywacji współpracy transgranicznej
  3. transgraniczne projekty turystyczne
  4. rozwój turystyki wodnej w regionie Kaliningradzkim

Na koniec warsztatów uczestnicy mogli się dowiedzieć jak wygląda skuteczna komunikacja, w jaki sposób udzielać rzetelnej informacji, jak radzić sobie z kłopotliwym klientem, a także usłyszeć odpowiedź na ważne dla wspólnej sprawy pytanie: Dlaczego różnice kultowe mają wpływ na komunikację interpersonalną?

Z ankiet pracowników Punktów i Centrów Informacji Turystycznej  wynika, iż około 80% ankietowanych po warsztatach pracowników wykazali na wzrost świadomości i wiedzy na temat zabytków i atrakcji obszaru transgranicznego polsko-litewsko-rosyjskiego.