Transgeniczny wymiar turystuki

SPOTKANIE ROBOCZE PARTNERÓW PROJEKTU „TRANSGRANICZNY WYMIAR TURYSTYKI”, KALININGRAD 08 – 10.12.2014

W dniach 08 – 10.12.2014 w Kaliningradzie odbyło się spotkanie, które miało na celu kontynuacja negocjacji na temat realizacji projektu „Transgraniczny Wymiar Turystyki”.

W spotkaniu wzięła udział kadra projektu reprezentująca partnerów projektu, tj: Towarzystwo Amicus z Białegostoku, Vieśoji istaiga Druskininkq turizmo ir verslo informacijos centras z Druskiennik, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku oraz partner projektu Центр Профессиональной подготовки w Kaliningradzie. Na spotkaniu poza negocjacjami, zostały poruszone kwestie trudne do zrealizowania oraz poziom osiągnięcia wskaźników w projekcie. Członkowie projektowego zespołu dyskutowali także o metodach przyśpieszenia planowanych działań.