Transgeniczny wymiar turystuki

WYDARZENIE TURYSTYCZNE "DRUSKININKAI 220" 30.05 – 01.06.2014 r.

Organizacje związane z projektem ''Transgraniczny Wymiar Turystyki'' wzięły aktywny udział w trzydniowym wydarzeniu „Druskininkai 220”, które odbyły się w Druskiennikach.

W wydarzeniu uczestniczyło 18 osób, po 6 z Litwy, Polski i Obwodu Kaliningradzkiego - państw wchodzących w skład utworzonego partnerstwa transgranicznego. Wydarzenie miało na myśli promowanie atrakcji turystycznych obszaru transgranicznego LT-PL-RU - społeczności międzynarodowej, a także zapewnienie uczestnikom targów niezbędnej wiedzy na temat wartości i atrakcji turystycznego samego pogranicza.

Owe wydarzenie cieszyło się dużym sukcesem.