Transgeniczny wymiar turystuki

WIZYTA STUDYJNA SKIEROWANA DLA DZIENNIKARZY 09 – 10.05.2014 r.

W dniach 09 – 10 maja 2014 roku odbyła się druga wizyta studyjna w ramach projektu „Transgraniczny Wymiar Turystyki” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej  Litwa – Polska Rosja 2007 - 2013.

W wydarzeniu wzięło udział 9 dziennikarzy, po 3 z Litwy, Polski i Obwodu Kaliningradzkiego – państw wchodzących w skład utworzonego partnerstwa transgranicznego. Wszystkie działania odbyły się na terenie okręgu Olickiego oraz Kowieńskiego.

Wydarzenie miało na celu aktualizację i pogłębienie wiedzy na temat oferowanych produktów turystycznych okręgu Olickiego i Kowieńskiego. Ponadto, wizyta miała za zadanie wypromowanie województwa jako regionu atrakcyjnego turystycznie dla przygranicznej społeczności zamieszkującej teren programu – Polaków oraz Rosjan. Wizyta miała również na celu podkreślenie, iż walory środowiska w tym regionie stwarzają szanse rozwoju turystyki nie tylko uzdrowiskowej, a również i wiejskiej, kwalifikowanej, czy krajoznawczej.

W pierwszym dniu wizyty uczestnicy mogli zapoznać się z atrakcjami SPA i Grand SPA Lietuva, z królewskim historycznym ośrodkiem Nemunas Riverside Park oraz Druskininku Gydykla, instytucją medyczną, która łączy w sobie stuletnie doświadczenie w zakresie leczenia uzdrowiskowego i nowoczesnych technologii i usług w zakresie opieki.

 W drugim dniu dziennikarze zapoznawali się z atrakcjami miasta Kowna, między innymi Birstonas Resort, zamek Kowieński, plac Ratuszowy oraz Kościół Świętej Trójcy.