Transgeniczny wymiar turystuki

Wizyta studyjna 26-27 IX 2013 r.

   

    W dniach 26 – 27 września 2013 roku odbyła się pierwsza wizyta studyjna w ramach projektu „Transgraniczny Wymiar Turystyki” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej  Litwa – Polska Rosja 2007 - 2013.

 

    W wydarzeniu wzięło udział 9 dziennikarzy, po 3 z Litwy, Polski i Obwodu Kaliningradzkiego – państw wchodzących w skład utworzonego partnerstwa transgranicznego. Wszystkie działania odbyły się na terenie województwa podlaskiego.

 

    Wydarzenie miało na celu aktualizację i pogłębienie wiedzy na temat oferowanych produktów turystycznych województwa podlaskiego. Ponadto, wizyta miała za zadanie wypromowanie województwa jako regionu atrakcyjnego turystycznie dla przygranicznej społeczności zamieszkującej teren programu – Litwinów oraz Rosjan. Dodatowo zachęcenie ich do odwiedzenia północno-wschodniej części Polski - odkrywania jej kultury, tradycji oraz różnorodności. Wizyta miała również na celu podkreślenie, iż walory środowiska w tym regionie stwarzają szanse rozwoju turystyki wiejskiej, kwalifikowanej, krajoznawczej i uzdrowiskowej. Na tym samym terenie obok tradycyjnych form silnie rozwija się turystyka aktywna: kajakowa, rowerowa, piesza oraz konna. Z uwagi na wielokulturowy i multireligijny charakter regionu pielęgnowana jest turystyka historyczna i kulturowa.

 

    W pierwszym dniu wizyty studyjnej uczestnicy mogli zapoznać się z atrakcjami Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szelment” w Suwałkach, zobaczyć jedną z największych śluz na Kanale Augustowskim w Mikaszówce,  zwiedzić muzułmański meczet w Kruszynianach, skosztować tatarskiej kuchni oraz zapoznać się z ofertą jedynego na Podlasiu parku golfowego  w Lipowym Moście.

 

   W drugim dniu dziennikarze zapoznawali się z atrakcjami samego Białegostoku oraz wzięli aktywny udział w konferencji Towarzystwa Amicus dotyczącej partnerstwa miast oraz współpracy samorządów leżących blisko północno-wschodniej granicy Polski.

 

    Niewątpliwym atutem Województwa Podlaskiego są  wybitne walory przyrodniczo-krajobrazowe. Aby się o tym przekonać dziennikarze udali się na kładkę w Narwiańskim Parku Narodowym, a także odwiedzili najlepiej zachowany fragment Puszczy Białowieskiej – ostatni na niżu Europy las naturalny, o charakterze pierwotnym, jaki przed wiekami rozciągał się w strefie lasów liściastych i mieszanych.

 

Poniżej przedstawiamy foto-relację z opisanego wydarzenia: