Transgeniczny wymiar turystuki

Warsztaty 8-11 X 2013 r.

   

    W dniach 8-11 X 2013 r. w Hotelu Podlasie odbyły się czterodniowe warsztaty w ramach projektu „Transgraniczny Wymiar Turystyki”. Projekt przeznaczony jest do pracowników Punktów i Centrów Informacji Turystycznej z państw wzdłuż północej granicy województwa podlaskiego. Wszystkie działania zostały współfinansowane ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013.

 

    W wydarzeniu uczestniczyło 21 osób.  Głównym celem ich spotkania było przygotowanie się  do obsługi zwiększającego się ruchu turystycznego na pograniczu - polsko litewsko – rosyjskim. A także zapewnienie pracownikom tych punktów niezbędnych kwalifikacji do profesjonalnej obsługi międzynarodowego turysty. Należy dodać iż istotnym tematem podczas warsztatów było zwrócenie uwagi na próbę promocji pogranicza jako wspólnego produktu turystycznego, którego nigdy wcześniej tak nie postrzegano.  Każdy dzień warsztatów dotyczył innego zagadnienia.

 

    W pierwszym uczestnicy zapoznali się z zagadnieniem tworzenia i prowadzenia nowoczesnych i interaktywnych stron internetowych oraz aktywnym social-networking’iem jako skutecznym  narzędziem promocji turystyki.

 

    Drugi dzień dostarczył niezbędnych informacji na temat atrakcji turystycznych wspominanego pogranicza. Szkolenia poprowadziły osoby zajmujące się promowaniem atrakcji oraz samej turystyki na terenie Litwy i w Obwodu Kaliningradzkiego.

 

    Trzeci warsztat był poświęcony podnoszeniu wiedzy w zakresie obsługi klienta, tworzenia baz danych, ekonomii w turystyce oraz programowi sieci Infokiosków w Punktach Informacji Turystycznej na terenie województwa podlaskiego.  Zajęcia prowadzili trenerzy z Politechniki Białostockiej oraz przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej.

 

    Na koniec warsztatów uczestnicy mogli się dowiedzieć jak wygląda skuteczna komunikacja, w jaki sposób udzielać rzetelnej informacji, jak radzić sobie z kłopotliwym klientem, a także usłyszeć odpowiedź na ważne dla wspólnej sprawy pytanie: dlaczego różnice kultowe mają wpływ na komunikację interpersonalną.

 

 

Poniżej przedstawiamy foto-relację z warsztatów: