Transgeniczny wymiar turystuki

O nas

 

Towarzystwo Amicus zostało powołane do życia w lipcu 1998 roku przez zespół studentów i absolwentów uczelni wyższych, pracowników naukowych, działaczy kulturalnych, pracowników samorządowych oraz przedsiębiorców. To dynamicznie rozwijająca się organizacja, której zakres aktywności statutowej obejmuje działalność informacyjną, szkoleniową, edukacyjna, wydawniczą oraz usługi doradcze. Jako niezależna organizacja non-profit działa w myśl zasady, iż informacja jest prawem a nie towarem. Określenie organizacji miała jasno odzwierciedlać filar jej działalności, być swoistą platformą porozumienia dla ludzi tworzących wszelkie inicjatywy społeczne, budować dialog między organizacjami i przyjacielskie porozumienie wpisujące się w działania statutowe. Ogromny potencjał Stowarzyszenia to stabilna, wysoko-wykwalifikowana kadra merytoryczna oraz szeroka sieć ekspertów i konsultantów, z którymi Towarzystwo Amicus współpracuje. Łączy nas wspólna wizja realizowanych przedsięwzięć, uczestnictwo w procesie decyzyjnym przy jasno określonych rolach w zespole, a także odpowiedzialność za funkcjonowanie naszej organizacji.

Przez kolejne lata działalności Towarzystwo Amicus realizowało zadania we współpracy z administracją publiczną; Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Edukacji Narodowej, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wiedza i doświadczenie zdobyte w ciągu 15 lat pozwala nam oferować profesjonalne usługi informacyjno-szkoleniowe. W ciągu ostatnich trzech lat tego rodzaju wsparciem objęliśmy ponad 4 tysiące osób. Dodatkowo prowadzimy liczne spotkania informacyjne i wizyty studyjne we współpracy z Partnerami z Gruzji, Łotwy, Rosji, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji, Niemiec, Belgii, Francji, Norwegii i Portugali, gdzie działania prowadziliśmy również poza granicami kraju.